Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Regulamin Rady

Regulamin Rady Stowarzyszenia LGD BRAMA LUBUSKA

 Procedura oceny i wyboru operacji

 

 P.Z.1 - Wymagany dokument potwierdzający spełnienie kryteriów wyboru
 Załącznik 1 do P.Z.1 - Oświadczenie wnioskodawcy o przynależności do grupy defaworyzowanej
 Załącznik 2 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Wynagrodzenie brutto
 Załącznik 3 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z biznesplanem - Ilość stworzonych miejsc pracy
 Załącznik 4 do P.Z.1 - Oświadczenie ze wskazaniem wyliczenia powiązanego z budżetem wniosku - Wkład własny wnioskodawcy
 Załącznik 5 do P.Z.1 - Oświadczenie o planowanym czasie realizacji operacji

 P.Z.2 - Wycofanie wniosku
 P.Z.3 - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia

 P.Z.3a - Karta oceny operacji składanych w ramach ogłoszeń o naborach wniosków o udzielenie wsparcia na podstawie kryteriów wyboru operacji

 P.Z.4 - Kryteria wyboru wraz z opisem
 P.Z.5 - Uchwała o niedokonaniu wyboru
 P.Z.6 - Uchwała dokonania wyboru operacji i ustalenia kwoty pomocy
 P.Z.7 - Lista operacji zgodnych z LSR
 P.Z.8 - Lista wybranych operacji
 P.Z.9 - Lista niewybranych operacji
 P.Z.10 - Pismo informujące wybór
 P.Z.11 - Protest

 

 P.G.5 - Procedura realizacji projektów grantowych w tym wyboru Grantobiorców
 P.G.Z.5 - Kryteria wyboru wraz z opisem

 R.Z.1 - Lista obecności
 R.Z.2 - Deklaracja poufności i bezstronności
 R.Z.3 - Oświadczenie o zapoznaniu się z wnioskami
 R.Z.4 - Rejestr interesu członków rady

 

 

 

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn