Logo Lokalnej Grupy Działania Brama Lubuska

STOWARZYSZENIE LGD BRAMA LUBUSKA
ul. Wałowa 1
66-200 Świebodzin
tel. 68 475 46 23
NIP: 927-189-81-99

Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LSR

 

Termin

Działanie / Metoda

Narzędzia / Środki

Adresaci / Grupy docelowe

Wskaźniki

czerwiec - październik

Utworzenie zespołu roboczego- spotkanie organizacyjne, prowadzenie spotkań według ustalonego planu

Spotkania, informacje mailowe

przedstawiciele Zarządu,  przedstawiciele  poszczególnych gmin, pracownik biura

spotkanie -

liczba uczestników zespołu roboczego-

 

czerwiec - lipiec

Deskresearch? analiza danych zastanych do diagnozy LSR

 

analiza źródeł wtórnych, poszukiwanie informacji, które już istnieją i zostały zgromadzone przez inne podmioty: GUS, PUP, raporty, dane z Gmin, inne?

biuro,

zespół roboczy

przedstawiciele gmin

przedstawiciele sektorów

liczba dokumentów-15

lipiec - październik

Umieszczenie informacji o rozpoczęciu konsultacji ; systematyczne umieszczanie informacji o odbywających się konsultacjach

Informacja na stronie internetowej LGD, informacja na stronach gmin

mieszkańcy

liczba stron internetowych na których umieszczono informację -6

lipiec - sierpień

Opracowanie ankiety

Utworzenie skrzynki kontaktowej

Punkt informacyjno-konsultacyjny w siedzibie LGD

 

ankieta pisemna dostępna w biurze, urzędach gmin, do pobrania ze strony internetowej LGD

mieszkańcy

Liczba ankiet -250

lipiec - sierpień

do 15.08.2015

internetowe badanie ankietowe opinii mieszkańców o problemach obszaru

 

ankieta internetowa

 

użytkownicy internetu

liczba ankiet -50

1.08.2015 - 15.08.2015

Spotkania fokusowe:

przedstawiciele sektorów
(JST, Sektor Gospodarczy, Sektor Społeczny), Grupy defaworyzowane

FGI-dopełnienie diagnozy ( spotkania prowadzone przez moderatora oraz nagrywane grupy 10 osobowe)

sektory, grupy defaworyzowane

liczba spotkań-4

(po 1 spotkaniu z przedstawicielami z każdej z grup)

15.08.2015 - 01.09.2015

Wypracowanie przez zespół roboczy podstawowych założeń dokumentu LSR

spotkania- opracowanie

analiza zgromadzonych badań, opracowanie dokumentu

członkowie zespołu roboczego

liczba spotkań-2

dokument-1

1.09.2015 - 10.09.2015

Spotkania otwarte  w gminach prowadzone met. worldcaffe ? wypracowanie celów i analizy SWOT , przedstawienie danych z diagnozy , zebranie pomysłów mieszkańców

spotkania otwarte w gminach (po jednym spotkaniu)

mieszkańcy

liczba uczestników-100

15.09.2015 - 30.09.2015

zespół roboczy ? prace nad dokumentem LSR

uwzględnienie w dokumencie rekomendacji, uwag, opinii lokalnej społeczności ,

opracowanie ?wyciągu z LSR? (cele, przedsięwzięcia, wskaźniki, SWOT, procedura wyboru)

zespół roboczy

dokument -1

1.10.2015 - 15.10.2015

zaproszenie do zgłaszania opinii

umieszczenie dokumentu ?Wyciągu z LSR? oraz całej LSR w Internecie (strony lgd, gmin)

opinie pisemne

rozesłanie do konkretnych grup interesu: JST, NGO?

mieszkańcy, sektory, grupy defaworyzowane

Wysłanie zaproszenia do zgłaszania opinii do 20 podmiotów

15.10.2015 - 20.10.2015

Zespół roboczy - opracowanie raportu z otrzymanych uwag i opinii

Zestawienie tabelaryczne uwag oraz ich uwzględnienia lub nie z uzasadnieniem

Zestawienie dostępne na stronach LGD

Mieszkańcy i podmioty uczestniczące w konsultacjach

 

30.10.2015

przyjęcie LSR

uchwałą WZC

członkowie LGD

Liczba uczestników  WZC ? 30 os.

Gminy członkowskie

 • Herb Gminy Bledzew
  Bledzew
 • Herb Gminy Dobiegniew
  Dobiegniew
 • Herb Gminy Drezdenko
  Drezdenko
 • Herb Gminy Lubrza
  Lubrza
 • Herb Gminy Łagów
  Łagów
 • Herb Gminy Międzyrzecz
  Międzyrzecz
 • Herb Gminy Pszczew
  Pszczew
 • Herb Gminy Przytoczna
  Przytoczna
 • Herb Gminy Skwierzyna
  Skwierzyna
 • Herb Gminy Skąpe
  Skąpe
 • Herb Gminy Stare Kurowo
  Stare Kurowo
 • Herb Gminy Strzelce Krajeńskie
  Strzelce Krajeńskie
 • Herb Gminy Szczaniec
  Szczaniec
 • Herb Gminy Świebodzin
  Świebodzin
 • Herb Gminy Zwierzyn
  Zwierzyn